تبلیغات
❦❧✿ نجـــــــــــوآے בڵ✿❦❧
❦❧✿ نجـــــــــــوآے בڵ✿❦❧

❦❧✿بخدا عشق به رسوا شدنش می ارزد✿❦❧

 

خدایم...

من اگر روح پریشان دارممن اگر غصه فراوان دارمبه تن زندگیم، زخم فراوان دارمگله از بازی دوران دارمدل گریان، لب خندان دارمچه غم است؟ چون تو خدایی دارمدر غمستان نفسگیر اگر....نفسم میگیردآرزو در دل من، متولد نشده میمیردیا اگر دست زمان، در ازای هر نفس،

 

جان مرا میگیرددل گریان، لب خندان دارمچه غم است؟چون تو خدایی دارممن اگر پشت خودم پنهانممن اگر خسته ترین انسانمبه وفای همه بی ایمانمبه تو و عشق تو ایمان دارمچه غم است؟چون تو خدایی دارم

 

 

 


دل گریان، لب خندان دارم 

چه غم است؟چون تو خدایی دارم 

من اگر پشت خودم پنهانم 

من اگر خسته ترین انسانم 

به وفای همه بی ایمانم 

به تو و عشق تو ایمان دارم 

چه غم است؟چون تو خدایی دارم

نوشتـﮧ شده در یکشنبه 22 مرداد 1391ساعت 09:16 ب.ظ توسط ❦❧ سارا گلی❦❧ نظرات ()|


طراحے: امیر صادقــ ــے